Gửi tin nhắn
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
Sản phẩm
Lò thủy tinh công nghiệp
Lò thủy tinh điện
Lò nung chảy thủy tinh
Cuối lò nung
Lò nung chéo
Lò phục hồi
Nhà máy sản xuất kính
Hệ thống kiểm soát lò
Dây chuyền sản xuất chai thủy tinh
Nhà máy chế biến thủy tinh
Dây chuyền sản xuất kính nổi
Máy làm kính tấm
Dây chuyền sản xuất natri silicat
Hệ thống đốt công nghiệp
Giải pháp kỹ thuật nhà máy